You dont have javascript enabled! Please enable it!

Potenciométer

Tárgyak:

 • Potenciométer
 • Az ellenállás progressziója
 • Jelfeszültség
 • Feszültségosztó
 • Potenciométer a tükör beállításához
 • Potenciométerek a fojtószelep-állító motorhoz

Potenciométer:
A potenciométert potenciométernek vagy szögérzékelőnek is nevezik, és az autóiparban gyakran használják például a gázpedál, a fojtószelep vagy a tartályszint helyzetérzékelőjeként. A futó (csúsztatóérintkező) egy állítható rész segítségével mozog a karbon pályán, ahol a ellenállás változása megkapjuk, és így a pozíció meghatározható. Az alábbi három képen egy tényleges potenciométer, a potenciométer részei és a potenciométer szimbóluma látható.

Potenciométer (tényleges)
Potenciométer (rajz belső részekkel)
A potenciométer szimbóluma

A jelcsatlakozás ellenállása megváltozik, ha a futót más pozícióba forgatják a karbonpályán. A vezérlőkészülék azonban nem tudja „leolvasni” az ellenállást. Egy vezérlőkészülék 5 voltos referenciafeszültséget és testet kapcsol a potenciométer két külső csatlakozójára. Mivel az áram most átfolyik a szénsávon, a szénsáv 5 voltos feszültsége elhasználódik. A bemeneten 5 volt a feszültség, a kimeneten 0 volt. A szénpálya felénél a feszültség fele elfogyott: itt a feszültség a referenciafeszültség fele, mégpedig 2,5 volt. Az ablaktörlőn és a jelcsatlakozáson keresztül a vezérlőegységhez küldött feszültség elegendő információval látja el a vezérlőegységet a fokon lévő pozíció pontos meghatározásához. Ezt használják többek között a gázpedál és fojtószelep helyzetérzékelők.

Az 5 voltos feszültség általánosan használt érték, mert a fedélzeti feszültség minden üzemállapotban 5 volt felett marad. Ha a fontos érzékelők 12 voltos feszültséggel működnének, akkor a motor indításakor meghibásodhatnának: az indítási feszültség télen egy közepes akkumulátorral 10 voltra csökkenhet.

Egy másik lehetőség, hogy a potenciométer feszültséget biztosít egy elektromos áramkör számára, például egy műveleti erősítővel, mint a fényszóró beállítása. Ebben az esetben a potenciométer 12-14 voltos feszültséggel működik.

A potenciométer gyakran 270 fokos fordulatot is tud tenni. Itt lineáris gradiensű potenciométert feltételezünk. Az animáció a kimeneti feszültséget mutatja a futó hét különböző pozíciójában:

 • 0 fok: 0 volt
 • 45 fok: 0,8 volt
 • 90 fok: 1,7 volt
 • 135 fok: 2,5 volt
 • 180 fok: 3,3 volt
 • 225 fok: 4,2 volt
 • 270 fok: 5 volt

A valóságban a kimeneti feszültség a futóműnek a szénpálya feletti minden elfordulási fokával változik:

 • A teljes löket 270 fok;
 • Az ellenállás 10 kΩ (10.000 XNUMX Ω)
 • Minden forgási foknál az ellenállás 37 Ω-mal változik
 • A feszültség 18,5 mV-tal (0,0185 V) változik forgási fokonként.
Hét pozícióban ábrázolt jelfeszültség potenciométer

A fenti animáción azt látjuk, hogy 0%-os csavarásnál a jelfeszültség 0 volt, 100%-nál pedig 5 volt. Ez azonban lehet fordítva is: 0% twist 5 volt és 100% 0 volt.

Az ellenállás progressziója:
Lineáris potenciométerrel a szögelfordulás minden foka egy bizonyos rögzített értéknek felel meg. Például egy 270 Ω-os potenciométer, amely 270°-os fordulatot tud tenni, 1 Ω ellenállás-különbséget ad forgási fokonként. A logaritmikus potenciométerrel az ellenállás változása nem egyenesen arányos, hanem progresszív.

A következő képen az előző bekezdésben szereplő potenciométer lineáris progresszióját (piros) látjuk. Ezen kívül a másik típusú potenciométer logaritmikus progressziója (zöld) is látható. A logaritmikus potenciométert elsősorban fizikai folyamatok szimulálására használják.

Ezeknek a potenciométereknek a jelfeszültsége arányos az ellenállással.

Az ellenállás progressziója

Jelfeszültség:
A potenciométer csatlakoztatása a következőképpen történik:

 • 5 voltos tápfeszültség a vezérlőegységről;
 • 0 voltos földelés a vezérlőegységen keresztül;
 • A futómű a 0-5 voltos analóg feszültséget továbbítja a vezérlőegység jelcsatlakozójára.

A potenciométer működési tartománya 0,5 és 4,5 volt között van. A gyártók más extrém értékeket is választhatnak, például: 0,4-4,6 volt. A potenciométer jele soha nem terjedhet túl ezen a munkaterületen. Ha a vezérlőegység azt érzékeli, hogy a jelfeszültség a tiltott területre kerül, ezt hibásnak ismeri fel, és hibakódot tárol.

 • Jelfeszültség 5 volt: megszakadt testvezetéket vagy pozitív áramkört jelez;
 • Jelfeszültség 0 volt: megszakadt tápvezetéket vagy testzárlatot jelez.
Jelfeszültségek a munkaterületen és a tiltott területen

A jel megbízhatóságának biztosítása érdekében kettős potenciométert használnak a gázpedálon vagy a fojtószelepen. A jelek tükrözhetők egymáshoz képest függőlegesen (mint az ábrán), vagy arányosan eltérő feszültségszinten. Mindenesetre nem biztos, hogy egyformák. Az ECU összehasonlítja a jelfeszültségeket.

Abban a pillanatban, amikor az ECU a két potenciométer egyikén irreális jelet észlel (kiugrik, vagy a jel a tiltott területre kerül), úgynevezett vészhelyzeti üzemmódba lép, és a második jelet használja.

Az oldalon: gázpedál és fojtószelep A potenciométer alkalmazását részletesen tárgyaljuk, beleértve a „vezetékes fojtószelepet” és a hibás jelek szkópképeit.

Zie ok: szenzortípusok és jelek.

Kettős fojtószelep helyzetérzékelők

Feszültségosztó:
Az ellenállásokból álló soros áramkör feszültségosztóként viselkedik. A tápfeszültség ennek a soros áramkörnek az ellenállásai között van elosztva. feszültségosztó. A legkisebb ellenálláson a legkisebb, a legnagyobb ellenálláson a legnagyobb a feszültségesés.

Az alábbi képeken a potenciométer valós helyzetben és sematikus ábrázolásban látható, amely 12 voltos feszültségforrásra van csatlakoztatva. A potenciométer futója félúton van. A középső képen a potenciométert látjuk sematikus formában. A jobb oldalon a feszültségosztó látható két különálló ellenállással, köztük a 3-as csatlakozással. A három diagram egyenértékű egymással.

Mivel a potenciométer fix ellenállásértékkel rendelkezik, az ellenállások összege (R1 + R2) megegyezik a teljes ellenállással. A futó mozgása az R1 és R2 ellenállásában változást okoz (jobb oldali diagram). A 3. érintkező kimeneti feszültsége magas, ha az ablaktörlő felül van, és az R1 ellenállásérték kicsi.

Potenciométer a tükör beállításához:
Két elektromos motor biztosítja a tükörüveg vízszintes és függőleges beállítását. A modern járművekben az irányítás vezérlőberendezésen keresztül történik. Az alábbi ábrán ezt a vezérlőegységet (J386) látjuk. A vezérlőegység azonnal aktiválja a hajtóművet, amint:

 • a vezető működteti a tükörbeállító gombot, vagy:
 • a hátrameneti fokozat kapcsolva van, és a tükörüveget lefelé kell fordítani (általában az utasoldalon lévőt);
 • másik kívánt pozícióba kell állítani a memória funkcióval. Ezt általában a kulcs (távirányító) azonosítja;
 • a technikus vezérli a működtető motort egy működtetőelem-teszten keresztül, egy kiolvasó számítógép segítségével.

A tükörüveg kívánt helyzetbe állításához fel kell ismerni a tükörüveg helyzetét. A G791 és G792 potenciométerek a szürke/sárga és kék/piros vezetékeken keresztül küldik a jelet a vezérlőegységnek. Ha két különböző vezető tükörpozíciója a saját kulcsszámukon van eltárolva, a működtetőelem a megfelelő pozícióba állítja be, amint az érintett vezető kinyitja az ajtókat a távirányítóval. A tükörüveg helyes helyzete mellett általában az elektromos kormányoszlop állítás és az üléshelyzet állítás (ha van) is a beállított helyzetbe van állítva. Az oldalon: külső tükrök és tükörállítás a tükörállító motorok vezérlési módjait ismertetjük.

Az ajtóvezérlő egység és a külső tükör diagramja

Felirat:

 • J386: ajtóvezérlő egység;
 • V17: motor vízszintes tükörüveg beállításhoz;
 • G791: vízszintes tükörüveg-állító potenciométer;
 • G792: függőleges tükörüveg-állító potenciométer;
 • V149: motor a függőleges tükörállításhoz;
 • V121: motoros tükör behajtási funkció;
 • Z4: tükörfűtőelem;
 • L131: visszajelző lámpák a külső tükörházban.

A fentiekben elektromos diagram V121 villanymotor (tükörbehajtás funkció) is látható. Mivel a kihajtható funkcióhoz nincs szükség közbenső pozíciókra, nincs szükség a helyzetérzékelő visszajelzésére. Hiszen a tükrök vagy ki vannak hajtva, vagy össze vannak hajtva. A véghelyzet elérésekor az elektromos motor árama megnő, aminek következtében az ECU „felismeri”, hogy a véghelyzetet elérte, és így leállítja a vezérlést.

A fojtószelep-állító motor potenciométerei:
A fojtószelep-állító motor potenciométerét korábban példaként használták ezen az oldalon. Az alábbi ábra a működtetőt (balra) és a két közös tápellátással és földeléssel, valamint két jelcsatlakozással (jobbra) ábrázoló potenciométert mutatja. A jelcsatlakozások (4. és 5. érintkező a potenciométer csatlakozójában) eltérő feszültségprofilú jeleket biztosítanak:

 • a progresszió eltérő feszültségszinten lineáris, a feszültségek egyszerre emelkednek és csökkennek, vagy;
 • a jelfeszültségek egymással ellentétesek.

Az alábbi három képen három mérés látható a fojtószelep helyzetérzékelőiről, valamint azok közös tápellátásáról és földeléséről. A tápfeszültség ismét 5 volt, a jelfeszültségek pedig a tűréshatáron belül vannak.

Fojtószelep-szabályozó motor diagramja potenciométerekkel
Táplálkozás és tömeg sorrendben
1. jel OK
2. jel OK

Meghibásodás esetén a jelfeszültség eltérő lehet. Két helyzet lehetséges:

 • Az egyik jelvezeték hibás. Mivel az ECU összehasonlítja a két jelfeszültséget, felismeri ezt a helytelen jelet, és sánta üzemmódba lép. Ehhez világító motorvezérlő lámpa és csökkentett motorteljesítmény társul;
 • A táp- vagy földelővezeték átmeneti ellenállást tartalmaz: ebben az esetben a kérdéses vezetéken feszültségveszteség van, ami azt jelenti mindkét A potenciométerek túl alacsony jelet adnak ki. Mivel a jelfeszültségeket összehasonlítják egymással, és egymáshoz viszonyítva vannak nem különbözik, ezt az ECU határozza meg nem elismert. A túl alacsony jelfeszültségeket az ECU elfogadja, és a fojtószelep hibás szabályozását eredményezi. Az ECU továbbra is vezérli a fojtószelep működtetőjét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót. Ez utólagos meghibásodásokat okozhat a levegőellátáshoz kapcsolódó érzékelőkben és működtetőkben a túl szegény keverék miatt (pozitív üzemanyag-szabályozás), a lambda-kör meghibásodását, a MAP érzékelővel vagy az EGR-rel kapcsolatos meghibásodásokat.
A táplálkozás és a tömeg nincs rendben
5 volt az ECU földcsatlakozásához képest
1 voltos veszteség a földvezetékben

A fenti helyzetben fellépő hibás működés úgy oldható meg, hogy kicseréli a földelővezetéket az ECU csatlakozójának B85-ös érintkezője és a fojtószelep csatlakozójának 1. érintkezője között.