Evolvente Vertanding:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-Evolvente Vertanding

 

Evolvente Vertanding:
De ingaande as van de versnellingsbak (primaire as) wordt door de koppelingsplaat en drukgroep in de motor geschoven. Deze as wordt met een zogenaamde evolvente vertanding uitgevoerd. De evolvente is een uit de wiskunde (differentiaalmeetkunde) afkomstige speciale curve.
Het voordeel van deze evolvente vertanding is dat het puntcontact van de tandsegmenten een geringe wrijving en daardoor lagere slijtage en geluidsontwikkeling hebben. Door het toepassen van deze as in de versnellingsbak gaat het koppelen en ontkoppelen ook aangenaam soepeler. Ook het de- en monteren van de versnellingsbak gaat zo makkelijker doordat de tandjes beter in elkaar grijpen.