You dont have javascript enabled! Please enable it!

Elektrik teşhisi

Bir okuma bilgisayarı (OBD okuyucu) ile arıza kodlarını ve canlı verileri okuyabilirsiniz. Arıza durumunda ölçüm yapılması gerekebilir. Bir araçtaki elektrikli bileşenleri ve sistemleri ölçmek için bir multimetre veya osiloskop kullanılabilir. Arıza durumunda, ölçüm sonuçları arızalı bileşenler veya kablolama hakkında bilgi sağlayabilir. Ölçüm yapmak için doğru kabloyu bulabilmek gerekir. Bu nedenle çoğu zaman bir bağlantı şemasına başvurmak gerekir. Diyagram, diğer şeylerin yanı sıra, bir kontrol ünitesi, bir sensör veya aktüatör arasındaki kablo renklerini ve kalınlıklarını gösterir. Bir çıkış kutusu mevcutsa, ölçüm bağlantılarına kolayca erişilebildiğinden zamandan tasarruf edilebilir.