Hall-sensor:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:

-Algemeen
-Werking van de Hall-sensor
-Hallunit met magneetschijf
Algemeen:
In de autotechniek worden vaak Hall- of magneto-resistieve sensoren gebruikt. Deze sensoren hebben als taak om het toerental te meten en door te geven naar het desbetreffende regelapparaat. Op deze pagina worden de werking en de toepassingen van de Hall sensor beschreven.Werking van de Hall-sensor:
Een Hall sensor werkt d.m.v. magnetisme. Er zijn 2 type's Hall sensoren met elk hun eigen werking:

Hall sensor met permanente magneet:
Door verandering van de luchtspleet komt in de Hall sensor een wisselend magnetisch veld te liggen, wat dan de wisselende Hallspanning opwekt. Dit type Hall sensor wordt vaak als toerentalsensor gebruikt, bij bijv. het krukastandwiel. Het toerental van de krukas wordt doorgegeven aan de ECU die hiermee de ontsteking regelt en aan het instrumentenpaneel om de toerenteller aan te sturen.

 

Hallunit met magneetschijf:
Bij dit type Hall sensor draait een schijf met magneten langs de gemonteerde Hallunit. Door het draaien van de magneetschijf ontstaat er een wisselende Hallspanning. Dit type Hall sensor wordt vaak als ABS-toerentalsensor gebruikt. Dit systeem heeft t.o.v. van het systeem met een tandkrans het grote voordeel dat het bij een lager toerental werkt. Door de draaiende magneetschijf kan bij een langzaam draaiend wiel (bij minder dan 5 km/h) al een goed toerental geregistreerd worden, wat bij het systeem met tandkrans  niet mogelijk was.

De magneetschijf zit hierbij verwerkt in het wiellager. Deze zijn niet los van elkaar te vervangen.Met een oscilloscoop kan het spanningsverloop van de Hall-sensor weergeven worden. Hieronder is een scoopbeeld van een ABS-sensor te zien, welke is uitgevoerd als Hall-sensor. De frequentie verandert naar mate het toerental van het wiel veranderd (de blokspanning wordt breder of smaller). De amplitude (de hoogte van het signaal) blijft hetzelfde.