Roest

Onderwerp:

  •  Roest

Roest:
Roest is het roodbruine metaal dat ontstaat wanneer ijzer reageert met zuurstof, in aanwezigheid van water. Het is een vermenging van ijzeroxide- en hydroxyl-groepen. Roesten is een veelgebruikte term van corrosie van ijzerhoudende materialen zoals staal. Roest kan metaal volledig wegvreten.
Zodra metalen blootgesteld worden aan de normale atmosfeer (de buitenlucht) zal dit metaal een chemische verbinding aan gaan met zuurstof. In dit geval gaat het metaal oxideren. Corrosie gaat sneller in zeewater door de hogere concentratie aan natriumchloride-ionen. Ook kan roest versneld worden door zuren.
Wanneer de dorpels van een auto gaan roesten, zullen deze na verloop van tijd gelast en behandeld moeten worden. Ook onder de autolak kunnen er roestplekken naar voren komen. Dit komt doordat de lak ook min of meer poreus is en daardoor vocht en zuurstof door kan laten. Om de laklaag dicht te houden, moet de auto regelmatig in de was gezet worden. Vooral in de winter, met veel vochtige omstandigheden en pekel, is dit laatste een goede manier om roest zo veel mogelijk tegen te gaan.
Wanneer er diepe krassen of steenslag aanwezig is, dan is op deze plek de beschermende laklaag weg en kan het er om heen ook gaan roesten. Het is daarom verstandig deze plekjes zo snel mogelijk bij te werken met een lakstift, of opnieuw te laten spuiten.