Primaire en secundaire zuigerbewegingen

Onderwerp:

  • Primaire en secundaire zuigerbewegingen

Primaire en secundaire zuigerbewegingen:
De op- en neergaande (translerende) beweging van de zuiger wordt door het kruk- drijfstangmechanisme omgezet in een roterende beweging. De zuiger beweegt in één rechte lijn omhoog en omlaag. Dit wordt de primaire zuigerbeweging genoemd. Echter, de drijfstang beweegt niet alleen omhoog en omlaag, maar ook zijdelings. Door de zijdelingse beweging van de drijfstang, zal de zuiger een iets grotere afstand afleggen. Op dit punt heeft de zuiger de hoogste bewegingssnelheid. Deze extra afstand wordt de secundaire zuigerbeweging genoemd.

In de afbeelding zijn drie zuigers afgebeeld. De bovenste blauwe zuiger geeft aan waar het BDP (Bovenste Dode Punt) is. De blauwe zuiger rechts in het midden geeft de afstand van de primaire zuigerbeweging aan (dus waarbij de drijfstang niet schuin is komen te staan). De onderste roodgekleurde zuiger geeft de extra afstand aan die door het draaien van de krukas en de schuine stand van de drijfstang ontstaat; dit is de secundaire zuigerbeweging.

Op het moment dat de krukas 90 graden is verdraaid, is de bewegingssnelheid van de zuiger het hoogst. De secundaire zuigerbeweging zorgt voor een grotere afgelegde afstand. Door de afstand van de secundaire beweging bij die van de primaire beweging op te tellen, kan de totaal afgelegde afstand van de zuiger worden bepaald.

In de grafiek zijn de primaire zuigerbeweging (blauw) en de secundaire zuigerbeweging (rood) te zien. Bij de primaire zuigerbeweging staat de zuiger bij 0° verdraaiing in het BDP. Bij een halve omwenteling van de krukas (180°), staat de zuiger in het ODP. Wanneer de krukas 180° graden verder verdraaid is, staat de zuiger weer in het BDP.
Tijdens de secundaire zuigerbeweging staat de zuiger bij 90° en bij 270° op zijn laagste punt. Bij 0° en 180° staat de zuiger op zijn hoogste punt.

De secundaire zuigerkracht is mede verantwoordelijk voor motortrillingen. Om de trillingen te verminderen worden motoren vaak met balansassen uitgevoerd.