Plunjerpomp

Onderwerpen:

  • Plunjerpomp
  • Axiale plunjerpomp
  • Radiale plunjerpomp

Plunjerpomp:
Een plunjerpomp wordt gebruikt om vloeistoffen met behulp van plunjers van een lage naar een hoge druk te brengen. De pomp bestaat uit een aantal kleppen en plunjers die mechanisch worden aangedreven. De vloeistof wordt opgezogen en onder hoge druk uit de pomp verdrongen. Hieronder staan afbeeldingen van een zuigerpomp (links) en een plunjerpomp (rechts). Het werkingsprincipe is bijna hetzelfde en wordt onder de afbeeldingen beschreven.

Links boven en onder zitten 2 kleppen. Linksboven (de uitlaatklep) staat open en onder (de inlaatklep) is gesloten. De zuiger van de zuigerpomp en de plunjer van de plunjerpomp bewegen beiden omlaag. Doordat de toevoer gesloten is, wordt de vloeistof door de zuiger en de plunjer onder hogere druk via de uitlaatklep de pomp uitgedreven. De drukverhoging ontstaat doordat de ruimte waarin de vloeistof zich kan verplaatsen, steeds kleiner wordt.

De zuigerpomp heeft als voordeel dat er in een kleine beweging méér vloeistof verplaatst wordt dan de plunjerpomp. Dat maakt de zuigerpomp effectiever en is dus geschikt om grotere vloeistofstromen te verplaatsen.
De plunjerpomp heeft een smallere plunjer die zich zuiver omhoog en omlaag kan verplaatsen. Het afdichtvlak blijft altijd het zelfde (bovenaan de pomp) en verplaatst zich niet over de gehele cilinderwand heen zoals bij de zuigerpomp. Dit geeft een meer betrouwbare afdichting.
Dit was de theoretische werking van de plunjerpomp. Hieronder wordt de werking van de axiale, en de radiale plunjerpompen beschreven, die ook daadwerkelijk in de praktijk voorkomen.

Axiale plunjerpomp:
Bij de axiale plunjerpomp bewegen de twee pompplunjers van links naar rechts (zie afbeelding). De schijf die tegen de plunjers aandrukt scharniert in het midden. Deze schijf kan variabel gemaakt worden (zoals de airconditioningcompressor). Door hoek van de schijf te veranderen (dus door de schijf meer recht op te zetten) worden de plunjerbewegingen kleiner. Dat betekent een kleinere opbrengst. Door continu de plaat meer of minder te laten kantelen kan heel nauwkeurig de pompopbrengst geregeld worden.
De blauwe gedeelten in de afbeelding geeft de vloeistof aan. Verder in deze leidingen zijn de inlaat- en de uitlaatkleppen aangebracht (die in de eerste afbeelding te zien zijn), waarmee de vloeistof in de juiste richting geleid wordt.

Radiale plunjerpomp:
Een radiale plunjerpomp heeft een roterende as, met daarop een uit het midden geplaatste schijf. Het middelpunt van de pomp is met een donkergroene stip aangeduid. Dit is niet het midden van de grijze schijf. Dat betekent, dat wanneer de as gaat draaien, de schijf geen mooie ronde beweging maakt, maar een draaiende, op-en-neergaande beweging. De schijf beweegt zo tegen de kogels aan, die op hun beurt de plunjers bedienen.
De plunjers zorgen voor een pompdruk. In de leidingen wordt de vloeistof d.m.v. de kleppen (zoals in de eerste afbeelding) de goede richting opgestuurd.