Motoren

Motor algemeen
De verbrandingsmotor van een personenauto bestaat uit een groot aantal onderdelen en hulpsystemen. Voordat we de onderscheiding maken tussen de benzinemotor en dieselmotor, volgt er eerst een lijst met componenten en systemen die onder het kopje “algemeen” vallen. Sommige componenten hebben namelijk veel overeenkomsten tussen zowel de benzine- als dieselmotoren.

Benzinemotor
In een benzinemotor wordt een gecomprimeerd mengsel van lucht en brandstof ontstoken door een bougie. Het injectiesysteem injecteert brandstof in het inlaatspruitstuk (indirecte inspuiting) of direct in de verbrandingskamer (directe inspuiting). De bobine zorgt voor een hoge stroomsterkte, waardoor de bougie een vonk genereert. Het ontstekingstijdstip dient eerder plaats te vinden bij een verhoging van het motortoerental. Wordt bij een hoog toerental de belasting hoger, dan wordt de ontsteking weer verlaat.

Dieselmotor
De verbranding in een dieselmotor wordt bereikt door een hoge compressie-einddruk en temperatuur. De verstuiver spuit op het juiste moment dieselbrandstof in de verbrandingskamer, waarna het mengsel van lucht en brandstof uit zichzelf ontbrandt. Bij een koude start zorgt de gloeibougie voor het voorverwarmen van de lucht in de verbrandingsruimte. Diverse ontwikkelingen maakten het mogelijk de brandstof op een andere manier in te spuiten, zoals de pompverstuiver en common-rail technieken.

Koeling, smering
Verbrandingsmotoren zijn uitgerust met zowel een koel- als smeersysteem.

Vermogen en tuning
Fabrikanten passen technieken toe om meer vermogen uit een motor te halen. Het toevoegen van meer lucht in de verbrandingsruimte (vuldruk) verhoogt de vullingsgraad. Softwarematig kan de juiste hoeveelheid brandstof worden toegevoegd.

Natuurkundige processen en berekeningen
In de techniek hebben we vaak te maken met natuurkundige processen (denk bijvoorbeeld aan de verbranding van brandstof) en vrijkomende krachten. De plaats waar de grootste krachten in een verbrandingsmotor ontstaan, kunnen worden bepaald aan de hand van een aantal gegevens.