Uitlaatgas:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-Uitlaatgassen benzinemotor
-Uitlaatgassen dieselmotorUitlaatgassen benzinemotor:
In de uitlaatgassen van een benzinemotor bevinden zich de volgende stoffen:
- CO2: Kooldioxide (Bij hoge concentraties schadelijk voor het milieu, mens en dier)
- CO: Koolmonoxide (onvolledig verbrand gas, ook schadelijk voor de gezondheid)
- CH: Koolwaterstoffen (onverbrande benzinedelen)
- O2: Zuurstofdelen (die niet aan de verbranding hebben deelgenomen)
- NOx: Stikstofverbinding (die alleen onder hele hoge verbrandingstemperaturen ontstaat.

De katalysator zet de drie schadelijke componenten CO, HC en NOx om in 3 onschadelijke componenten: CO2, H2O en N2. De naam driewegkatalysator komt hier ook vandaan.

Schadelijke stof: Toevoegen van: Resulteert in:
CO + O2 = CO2
HC + O2 = CO2 + H2O
NOx + CO = N2 + CO2

Bij een koude start vindt er verrijking plaats; er is dan een overschot aan brandstof aanwezig. Er wordt bij een koude start extra CO en HC uitgestoten. Omdat bij een koude start de katalysator nog niet op zijn werktemperatuur is, kunnen deze stoffen nog niet worden omgezet. Met behulp van de Secundaire luchtpomp wordt er extra lucht aan de uitlaatgassen toegevoegd. Door de extra toegevoerde lucht wordt de temperatuur van de uitlaatgassen hoger en wordt de katalysator sneller opgewarmd. De schadelijke stoffen kunnen na een koude start sneller omgezet worden.


Uitlaatgassen van een dieselmotor:
In de onderstaande afbeelding en de uitleg zie je waaruit de uitlaatgassen van een dieselmotor (ongeveer) bestaan.


- 67% Stikstof (N2)
- 12% Kooldioxide (CO2)
- 11% Water (H2O)
- 10% Zuurstof
- 0,3% overige stoffen, waaronder roetdeeltjes (PM), Koolwaterstoffen (HC), Stikstofoxiden (NOx), Koolmonoxide (CO)

Bij dieselmotoren wordt tegenwoordig ook steeds vaker een driewegkatalysator gebruikt om de minimale hoeveelheid CO om te zetten naar CO2 en H2O. Meer informatie over de katalysator is te vinden op de pagina Katalysator.