Welkom op MVWautotechniek.nl!
Deze website bevat zeer veel informatie over autotechnische onderwerpen, waar van zowel elektronische- mechanische en hydraulische componenten de werking wordt beschreven. Ook komen natuurkunde en wiskundige formules met betrekking tot de autotechniek aan bod.

Indien de website niet goed zichtbaar is op uw telefoon of tablet, kunt u de mobiele website openen.
 
 
9 februari 2019: Grote update op komst!
De layout en structuur van de website die nu op uw beeldscherm is verschenen is al tien jaar in gebruik. In de loop der tijd zijn er wel diverse aanpassingen geweest, maar het uiterlijk, de technieken en de bruikbaarheid voor mobiele apparaten past niet meer tussen de modern vormgegeven websites van tegenwoordig. Daarom is er besloten om de website compleet te vernieuwen. Een zeer tijdrovende klus die ik heel lang heb uitgesteld. Na het zien van de mogelijkheden heb ik afgelopen week toch de knoop doorgehakt.

Met behulp van een moderne, gebruiksvriendelijke webdesign software ben ik op dit moment zowel een nieuwe layout als structuur aan het ontwerpen. Daarbij stel ik de volgende doelen:
  • De inhoud van de technische pagina's wordt 1 op 1 naar de nieuwe site gekopieerd;
  • De website is en blijft uniek door geen advertenties te tonen;
  • Het navigeren wordt makkelijker en pagina's worden nog overzichtelijker dankzij een eenvoudige structuur.

Kortom, de site wordt in een nieuw jasje gestoken zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de content. Uiteraard zullen er ook in de toekomst verbeteringen in de huidige artikelen als nieuwe artikelen verschijnen.

De onderstaande afbeelding toont een impressie van de nieuwe layout.Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe website online gaat. Het vullen van de nieuwe site zal enkele maanden in beslag nemen. Ik vermoed dat rond mei / juni de huidige website zal worden vervangen. In de tussentijd volgt er op deze plek een bericht met de huidige stand van zaken en een definitieve lanceerdatum.


20 januari 2019
In oktober dit jaar is er een nieuw project van start gegaan waarbij een BMW-motor wordt geprepareerd om op het vrij-programmeerbare motormanagement-systeem te draaien. Met behulp van een pc met twee beeldschermen wordt alle data in het mms inzichtelijk gemaakt.
Op het bovenste scherm wordt een digitaal dashboard met de sensorinformatie en actuatoraansturingen weergeven.
Het onderste scherm toont de AFR- VE- en ontstekings-invultabellen / kenvelden.
Houd deze pagina in de gaten voor de nieuwste updates!

24 december 2018
De parkeerhulp kan bestaan uit PDC, een uitbreiding hiervan, of op zichzelf staande systemen zoals surround view. Op de vernieuwde pagina Parkeerhulp worden de werking en toepassingen van verschillende parkeerhulpsystemen uitgelegd.

23 december 2018
Tot de rijassistentie behoren de systemen die de bestuurder ondersteunen bij het autorijden. Radar- en Lidar-systemen maken het mogelijk dat elektronica in de auto verkeerssituaties herkent en daarop inspeelt; herkent het systeem dat de auto die voor je rijdt hard afremt, dan zult u als bestuurder hierop worden geattendeerd. Wanneer u hierop niet reageert, zal het systeem automatisch een remingreep uitvoeren om een ongeluk te voorkomen.
De samenwerking tussen verschillende systemen (o.a. Lidar en GPS) maakt het mogelijk autonoom te kunnen rijden.

28 oktober 2018
De stationairregeling van een motor kan gebruik maken van een bypass klep. Bij een gesloten gasklep kan de lucht via een apart kanaal (de bypass) worden aangezogen. De magneetklep wordt door een PWM-signaal aangestuurd. Een veerbelaste magneetklep heeft één aanstuursignaal nodig. Een veer zorgt voor het vasthouden en sluiten van de klep. De magneetklep met twee spoelen wordt d.m.v. een geïnverteerd PWM-signaal gesloten. 

20 oktober 2018
"Hoe helpen fuel trims bij diagnose?" Zo luidde de titel van de door mij gegeven kennissessies op 16, 17 en 18 oktober 2018 bij Auto Prof - AMT live in Hardenberg. Het idee voor de kennissessie is ontstaan uit een reeds gepubliceerd artikel in het blad AMT 7/8. In dit artikel beschreef ik in beginsel welke invloed fuel trims hebben op de basis-inspuittijd die het motormanagementsysteem van een benzinemotor uit de kenvelden leest. Ook beschreef ik hoe je een diagnose stelt aan de hand van de fuel trims die een correctie vormen op de basis-inspuittijd. De kennissessie gaf mij de gelegenheid om een video te tonen van een motor-simulatie, waarbij de inspuittijd wordt bepaald aan de hand van vele variabelen. Tijdens deze kennissessie ging ik dieper in op een praktijkvoorbeeld, waarbij een positieve fuel trim (door een arm mengsel dat verrijkt moest worden) mij hielp de oorzaak te achterhalen. Hoe de Short Term en de Long Term er tijdens en na het oplossen van deze storing uitzagen, kun je zien in de live-stream die door het AMT op hun Facebook-pagina is gezet. Heeft u interesse in de presentatie? Laat het mij even weten middels dit contactformulier en ik mail u de downloadlink door! Wilt u de volgende kennissessie bijwonen? Houd dan de agenda op de website van het AMT in de gaten!

2 oktober 2018
De ruitenwissermotor heeft een constante en geschakelde voeding, een massa en een aansluiting die ervoor zorgt dat er een voeding aanwezig is om terug naar de ruststand te draaien. Op de pagina over de ruitenwissermotoren staan schema's met een opengewerkte ruitenwissermotor. Hierin zijn de contactschijf met sleepcontacten afgebeeld die verantwoordelijk zijn voor het correct functioneren van de ruitenwissermotor. Met kleuren wordt het stroomverloop door de schakelaar, contactschijf en elektromotor getoond.
De vraag was alleen: hoe kan het bestaande schema van de opengewerkte versie worden vertaald naar een officieel werkplaatsschema?
Op de recent bijgewerkte pagina over de ruitenwissermotoren wordt met een voorbeeld uitleg gegeven over het lezen van een elektrisch schema.

21 augustus 2018 (update)
Het motormanagementsysteem ontvangt gegevens van sensoren en stuurt actuatoren aan. Daar is op deze website veel over te vinden. Het instellen en tunen van de kenvelden is toch wel een stuk diepgaander. En wat is er nou leerzamer als zelf een motormanagementsysteem samenstellen, aanbrengen en instellen? Om die reden heeft de ondergetekende het "MegaSquirt-project" uitgevoerd, waarbij een klassieke motor is omgebouwd, zodat deze volledig functioneert op een instelbaar motormanagementsysteem. Uiteraard met als doel de vergaarde kennis en verzamelde informatie te delen op deze website!

10 augustus 2018
De ideale lucht- / brandstofsamenstelling van een benzinemotor is 1 kg brandstof op 14,7 kg lucht. Dit noemen we een "stoichiometrische mengverhouding". Echter, bij verschillende bedrijfsomstandigheden zijn andere mengselsamenstellingen gewenst. Meer vermogen (P) vereist een rijker mengsel. Daar tegenover staat dat een armer mengsel zorgt voor minder brandstofverbruik (be).
Er is dus sprake van een gecompliceerde regelstrategie: want wanneer is het mengsel rijk of arm? Wat zijn de grenzen? En wat heeft de mengselsamenstelling voor invloed op de uitlaatgasemissie? Antwoord op deze vragen wordt gegeven op de recent bijgewerkte pagina:
injectiesysteem.
 

10 augustus 2018
Bij een computergestuurd ontstekingssysteem stuurt de ECU de bobine aan. De input van de krukaspositiesensor (en soms de nokkenaspositiesensor) wordt gebruikt om het ontstekingstijdtip te bepalen. De ontbrekende tand in het referentiewiel wordt tussen de 90 en 120 graden voor het BDP aangebracht. Nadat het referentiepunt de krukaspositiesensor heeft gepasseerd, worden het aantal tanden geteld tot aan het BDP. In het voorbeeld op de bijgewerkte pagina ontstekingssysteem wordt de aanstuurpuls voor de bobine 8 tanden na het referentiepunt gegenereerd. De breedte van de aanstuurpuls is tevens bepalend voor de laadtijd van de primaire spoel (de dwell-tijd).

5 augustus 2018
NTC-weerstanden worden vaak gebruikt als temperatuursensoren. Het kenmerkende logaritmische verloop toont de weerstand bij een bepaalde temperatuur. Een veelgebruikte NTC-weerstand geeft een weerstand van 2,5k bij 20 graden Celsius.
Op de pagina thermistor wordt uitgelegd hoe de NTC-karakteristiek met drie gemeten waarden middels de Steinhart-Hart-vergelijking kan worden vastgesteld. Voor het gemak is er een calculator beschikbaar gesteld in een Excel-document, waarmee de karakteristiek kan worden aangepast door weerstandwaarden te wijzigen.

1 augustus 2018
Het motormanagementsysteem heeft veel gegevens nodig om de hoeveelheid in te spuiten brandstof te bepalen. De MAP-sensor meet de onderdruk in het inlaatspruitstuk. Een onderdruk van 20 kPa (0,2 bar) geeft aan dat de motor zwaar belast is, of dat de gasklep is gesloten tijdens het decelereren. Een druk van 100 kPa staat gelijk aan de buitenluchtdruk. Dit wordt bereikt bij hoge belasting waarbij de gasklep volledig is geopend.
In de MAP-sensor zitten rekstrookjes. Deze worden in een Wheatstone-schakeling geplaatst. Het signaal wordt met een Opamp versterkt en doorgegeven aan de ECU.

In de tussentijd...
- is de ondergetekende afgestudeerd aan de HTS Autotechniek (HAN Automotive) en heeft daarmee zijn Bachelor-diploma behaald.
- zijn er twee afgedankte desktop pc's opgeknapt om in te zetten in het practicumlokaal voor komend schooljaar.
- zijn er nieuwe practicumopdrachten ontwikkeld die in september worden ingezet voor de eerstejaars studenten.

- is de gehele structuur van de website aangepast. Alle mappen en verwijzingen zijn veranderd, wat ontzettend veel tijd en energie heeft gekost en voor bezoekers niet zo snel zichtbaar is.
- zijn er een hoop ideeën opgedaan om bestaande pagina's te updaten en nieuwe onderwerpen te plaatsen.

Kortom, ik heb de afgelopen maanden niet stilgezeten, maar had ik te weinig tijd om nieuwe artikelen te schrijven.

25 februari 2018
Bij moderne auto's wordt voor het aansturen van de ruitenwisser-motor steeds vaker gebruik gemaakt van LIN-bus. Het regelapparaat stuurt de ruitenwissermotor aan. Meerdere inputs, van zowel de schakelaar (S) als de regen- / lichtsensor (RLS) zorgen voor een signaal naar de ECU om de ruitenwissermotor (RWM) in te schakelen, met een andere snelheid te laten wissen of uit te schakelen. Bij de conventionele RWM zorgde de stand van de geleidende contactplaat voor de beweging naar de nulstand. Bij een LIN-bus gestuurde RWM is deze contactplaat vervangen door een positieschijf en Hall-sensoren waaraan de ECU in de RWM herkent in welke stand de ruitenwisser-bladen staan. Lees hier alles over op de pagina Ruitenwissermotor.

31 januari 2018
Bij koude temperaturen wordt de elektrische weerstand in een accu hoger. Wanneer de accu onvoldoende geladen is, de accu al meer dan vijf jaar oud is, of als de accu één of meerdere malen diepontladen is geweest, kan dat leiden tot startproblemen. Maar wat kan er aan de hand zijn als er een nieuwe accu geplaatst is, het laadsysteem goed functioneert, maar de accu toch iedere ochtend leeg is? Dan is er misschien wel sprake van een clandestiene verbruiker. Een elektrisch component in de auto blijft ingeschakeld en trekt de accu leeg. Door het meten van de (verhoogde) ruststroom kan de stille, ongewenste verbruiker worden opgespoord. Hoe je dat doet, lees je op de pagina: Clandestiene verbruiker.

7 januari 2018
De Europese Commissie heeft bepaald dat vanaf 1 november 2014 nieuwe personenauto's in de EU moeten beschikken over een controlesysteem voor de bandenspanning. Dit systeem wordt TPMS genoemd. Op het dashboard is vaak een knop met een "Set" knop aangebracht om de bandenspanning te resetten. Een andere mogelijkheid om dit te resetten is via een interactief menu van de boordcomputer. Wat is TMPS? En welke uitvoeringen zijn er? Op de pagina TPMS wordt het uitgelegd.

6 januari 2018
De zekering beschermt de elektronica tegen overbelasting en kortsluiting. De zekering brandt door wanneer de stroom hoger is dan de aanspreekstroom die op de zekering vermeld staat. Het vervangen van de zekering is niet al te ingewikkeld; de oude eruit en een nieuwe met dezelfde aanspreekstroom erin. Maar wat nu als de nieuwe zekering bij het monteren, of bij het inschakelen van het systeem direct doorbrandt? Dan is er mogelijk sprake van kortsluiting. Op de pagina Kortsluiting zoeken met de proeflamp wordt uitgelegd hoe je kortsluiting kunt herkennen en controleren.

20 december 2017
Wanneer er metingen verricht moeten worden, kan het best lastig zijn om een goed punt te vinden waar de meetpen van de multimeter of oscilloscoop tegenaan gehouden kan worden. Een breakout box biedt daarbij een uitkomst; dit hulpmiddel wordt tussen het regelapparaat en de stekker geplaatst. Alle spanningen die van en naar het regelapparaat gaan, worden door de breakout box afgetakt. De nummers op de breakout box komen overeen met de pinbezetting van het regelapparaat. Op de pagina Breakout box kun je lezen hoe je met behulp van de breakout box en elektrische schema's metingen kunt verrichten.

8 december 2017
De stappenmotor is een veelgebruikte synchrone elektromotor in de autotechniek. Je vindt hem in elektrisch aangestuurde systemen die een nauwkeurige positionering nodig hebben, zoals o.a. de gasklep, EGR-klep, centrale deurvergrendeling, elektrische koplampverstelling, elektrische stoelverstelling met geheugen en de elektronisch gestuurde airco- en verwarmingssystemen.
Lees hier alles over de werking en aansturing van de bipolaire stappenmotor.

14 november 2017
De NOx-sensor controleert het NOx-gehalte in de uitlaatgassen. Bij de uitvoeringen met een NOx-opslagkatalysator wordt een reneratie toegepast bij een te hoge concentratie NOx. Wanneer het voertuig is uitgerust met een SCR-katalysator en een AdBlue-injector, zal het regelapparaat een bepaalde hoeveelheid AdBlue in laten spuiten om het NOx-gehalte te reduceren. Op de pagina NOx-sensor wordt de werking van de NOx-sensor beschreven.

20 november 2017
De BMW M4 GTS maakt gebruik van waterinjectie. Het injecteren van een waternevel zorgt voor extra koeling, waardoor detonatie wordt voorkomen bij een vervroegd ontstekingstijdstip en een verhoogde turbodruk. Waterinjectie is dus geen brandstof, maar zorgt indirect voor vermogenswinst. Tevens zal het tanken van de brandstof RON95 mogelijk zijn bij motoren waarbij de fabrikant RON98 voorgeschreven heeft om detonatie te voorkomen. Op de pagina Waterinjectie worden de werking en toepassingen beschreven.

10 november 2017
Elektrisch verstelbare buitenspiegels zijn uitgevoerd met twee elektromotoren; één voor de horizontale en één voor de verticale verstelling. Het omkeren van de polariteit (de plus en de min) van de elektromotor resulteert in een andere draairichting. De regeleenheid zorgt voor deze aansturing. De twee elektromotoren hebben ieder twee koolborstels; er zijn dus vier aanstuurdraden nodig. Het regelapparaat bevat vaak maar drie aansluitingen. Eén draad verbindt dus twee koolborstels met één aansluiting van het regelapparaat. Dit maakt de aansturing aardig complex. Op de pagina Spiegelverstelling wordt de aansturing uitgelegd.

15 oktober 2017
Een gloeilamp in een achterlichtunit kan meerdere functies hebben. Waar voorheen twee aparte gloeilampen zorgden voor het branden van de parkeerverlichting en de remlichten, volstaat ook één gloeilamp die op twee manieren kan worden aangestuurd. Door de lamp heel snel aan en uit te zetten zal hij niet op volle sterkte branden (parkeerlicht) en bij volledige aansturing brandt de lamp wel op volle sterkte (remlicht). Dit wordt verkregen met de Duty-cycle aansturing. Bij het verrichten van metingen moet hier wel aan worden gedacht; wanneer de lamp zwak brandt, zal de multimeter een lagere gemiddelde spanning tonen. Lees hier alles over de Duty-cycle aansturing en meetmogelijkheden.


Disclaimer
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van de webmaster, M. van Wijk. Wanneer u een deel van de content (daarbij behoren de tekst, afbeeldingen en elektroschema's) wilt publiceren, dan dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan de webmaster. Bij publicatie dient ten alle tijden de bron vermeld te worden.

Het is toegestaan om de informatie op deze website af te drukken en/of downloaden voor uw eigen gebruik.