Wet van Ohm:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-Wet van Ohm


 

Wet van Ohm:
Spanning, stroom en weerstand zijn afhankelijk van elkaar. Neemt de spanning toe bij een gelijkblijvende weerstand, dan neemt de stroomsterkte ook toe. Wordt de weerstand groter en blijft de spanning gelijk, dan neemt de stroomsterkte af. Met behulp van een formule uit "de wet van Ohm'' kan een van deze drie factoren worden berekend als de beide andere bekend zijn.

Als voorbeeld gebruiken we de volgende waarden:
U= 12 volt
I= 24 Ampère
R= 0,5 Ohm

De formule is in de rechter afbeelding te zien.
Wanneer stroom en weerstand bekend zijn, kan de spanning berekend worden. U is in dit geval onbekend, dus deze dek je af. Wat er overblijft is I x R (de punt is een wiskundig vermenigvuldigingsteken).

U= I x R
U= 24 x 0,5
U= 12v
Wanneer spanning en weerstand bekend zijn, kan de stroom berekend worden. I is in dit geval onbekend, dus deze dek je af. Wat er overblijft is U : R (streep onder de U moet gezien worden als een deelstreep).

I = U : R
I= 12 : 0,5
I= 24A
Wanneer spanning en stroom bekend zijn, kan de weerstand berekend worden. R is in dit geval onbekend, dus deze dek je af. Wat er overblijft is U : I (streep onder de U moet gezien worden als een deelstreep).

R= U : I
R= 12 : 24
R= 0,5
Ω

Klik hier voor meer informatie over Spanning, Stroom & Weerstand