Voorwervelkamer:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-Voorwervelkamer


Voorwervelkamer:
Een voorwervelkamer werd gebruikt bij (oude) indirect ingespoten dieselmotoren. Tegenwoordig kom je het bijna niet meer tegen.

-Indirecte inspuiting

Indirecte inspuiting werd het meeste gebruikt bij de oudere dieselmotoren. De brandstof wordt tijdens de compressieslag ingespoten, gemengd en verdampt in de wervelkamer, niet zoals bij direct ingespoten dieselmotoren in de cilinder zelf. Op deze manier ontstaat een goede vermenging van brandstof met lucht.


-Directe inspuiting:

De inspuitdruk is bij directe inspuiting hoger dan bij indirecte inspuiting. De brandstof wordt aan het einde van de compressieslag rechtstreeks in de cilinder (of de daarvoor gevormde zuigerbodem) gespoten. Het mengen vindt zich dus in de cilinder plaats en niet in de wervelkamer zoals bij de indirecte inspuiting. Om de mengselvorming te verbeteren wordt de inlaatlucht in werveling gebracht. De werveling ontstaat door de vorm van het inlaatspruitstuk en de vorm van de zuigerbodem.
Een dieselmotor met directe inspuiting heeft als voordeel t.o.v. een dieselmotor met indirecte inspuiting minder wandoppervlakte van de verbrandingskamer. Hierdoor zal een direct ingespoten dieselmotor minder verlies van compressie en verbrandingswarmte hebben en daardoor een hoger rendement en schonere uitlaatgassen krijgen.

Voor meer informatie over de dieselmotor, zie het hoofdstuk Dieselmotor.