Oliebad luchtfilter:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-Oliebad luchtfilter


 

Oliebad luchtfilter:
Bij oliebad luchtfilters is het filterelement van staalwol en is het filterhuis gedeeltelijk gevuld met olie. Als de inlaatlucht naar binnen wordt gezogen, moet het in het filterhuis een scherpe bocht maken, waardoor het op de olie botst. Grove vuildeeltjes blijven achter in de olie. Die deeltjes die hier nog doorheen komen blijven achter in het filterelement.
Dit type luchtfilters wordt tegenwoordig niet meer op personenauto's toegepast. Nog wel op vrachtwagens en op andere voertuigen die onder stoffige omstandigheden rijden. Deze filters moeten iedere onderhoudsbeurt schoon worden gemaakt.


(Afb. van een oliebadluchtfilter)