MOST-bus:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:

-MOST-bus
-Storing lokaliseren
MOST-bus:
In audiosystemen wordt er tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van de MOST-bus. MOST staat voor: Media Oriented Systems Transport.
De MOST-bus is een ringvormig netwerk welke gebruik maakt van lichtgeleiding. Elk regelapparaat in het netwerk geeft met zijn eigen LED optische signalen door middels een glasvezelkabel. De frequentie waarmee de LED knippert, vormt een signaal wat uiteindelijk leidt tot een bericht dat door andere regeleenheden kan worden ontvangen. In de afbeelding hieronder is een stekker te zien waarbij er een lichtsignaal aankomt.De MOST-bus is vanwege een combinatie van LEDs en glasvezelkabels ontzettend snel. Via de MOST kan zowel audio- als videomateriaal verstuurd en ontvangen worden. Hieronder is een MOST-busnetwerk te zien welke gebruikt wordt in het audiosysteem van een auto. Hierin zijn de radio, het beeldscherm, de versterker, de entertainmentcomputer, de dvd-wisselaar en het instrumentenpaneel opgenomen.

Via de entertainmentcomputer kan bijvoorbeeld een telefoon verbonden worden waar muziek via bluetooth gestreamd wordt. Ook kunnen er via de DVD-wisselaar muziek of films worden afgespeeld. De data wordt door middel van de glasvezelkabel doorgegeven aan de andere regeleenheden in het netwerk. De beelden zullen op het beeldscherm verschijnen, de audio zal door de versterker over de speakers worden afgespeeld.
De data komt bij het regelapparaat aan, waarna het weer doorgestuurd wordt naar het volgende regelapparaat. Wanneer er n regelapparaat wordt losgekoppeld, zal de lichtstraal onderbroken zijn en zal er geen dataoverdracht meer mogelijk zijn.

In de afbeelding hieronder is een glasvezelkabel te zien.
Omdat de kabel licht doorlaat, is het belangrijk dat de kabel niet geknikt wordt.
Als dat wel gedaan wordt, doordat de kabel bijvoorbeeld klem is komen te zitten achter het dashboardkastje, kan de lichtstraal onderbroken worden of verzwakt worden. Componenten in de MOST-kring zullen daarbij niet meer goed aangestuurd kunnen worden. De technicus is heeft als taak de storingsoorzaak te lokaliseren. Hier kan veel diagnosetijd in gaan zitten.


 

Storing lokaliseren:
Wanneer de MOST-bus onderbroken is, zal het lichtsignaal niet meer doorgegeven kunnen worden aan andere regelapparaten. Het gevolg is dat het beeldscherm zwart blijft, er geen geluid meer te horen is of dat er andere functies niet meer werken. Dit zou de volgende twee oorzaken kunnen hebben:

- Glasvezelkabel is onderbroken.
- Regelapparaat is defect.

Een onderbroken glasvezelkabel kan ontstaan zijn door verkeerde montage waardoor deze klem is komen te zitten (bijvoorbeeld interieurdelen zoals het dashboardkastje) maar ook doordat deze geknikt is. De knik veroorzaakt een verzwakking van het lichtsignaal. De glasvezelkabel dient dus te worden gecontroleerd op beschadigingen, knikken of breuk. Omdat de glasvezelkabel soms door heel de auto heenloopt, kan het een uitgebreide zoekklus worden. Vaak is een beschadigde glasvezelkabel wel het gevolg van een ondeskundige handeling bij het inbouwen van een radio of dashboarddelen. Het is dus aan te raden om hier te beginnen met het zoeken.
Op het moment dat er wl een lichtsignaal het regelapparaat in gaat, maar er niet meer uit komt, kan het zijn dat het regelapparaat defect is. Dit kan gecontroleerd worden door dit regelapparaat uit te sluiten van de MOST-kring. Een voorbeeld hiervan is in de onderstaande afbeelding te zien.De DVD-wisselaar maakt in dit geval nu geen deel meer uit van de MOST-kring. De glasvezelkabels die aan het regelapparaat aangesloten waren, zijn nu met een stekker aan elkaar verbonden. Het lichtsignaal wordt nu van de ene aan de andere kabel overgebracht. Wanneer in deze situatie de communicatie wel weer op gang komt, kan het zijn dat de DVD-wisselaar het lichtsignaal onderbreekt. Dit kan natuurlijk ook bij andere regelapparaten geprobeerd worden, want daar zitten dezelfde soort stekkers op aangesloten.

De MOST-bus zit aangesloten op de Gateway. Via de gateway kan er gecommuniceerd worden met andere type netwerken, zoals de CAN- of LIN-bus.