Dopes (Motorolie):


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-Dopes (Motorolie)Dopes (Motorolie):
Aan smeerolie worden ook dopes toegevoegd, zoals
-Detergerende dopes (als een soort vuiloplosser, vuildeeltjes weken los en worden afgevoerd naar het oliefilter),
-Anti-oxidatiedopes (gaan oxidatie tegen. Oxidatie betekend aantasting door zuurstof. Als de olie oxideert,  veroudert de olie en wordt het dikker, waardoor het moeilijker rond te pompen is)
-Anti-slijtagedopes (gaan de slijtage tegen. De ene dope gaat slijtage bij hoge temperaturen tegen, de andere bij lage temperaturen).
Dopes raken uitgewerkt als de motorolie verouderd. Wanneer het verversingsinterval overschreden wordt zal er dus meer motorslijtage ontstaan door vervuiling etc. Ververs daarom altijd op tijd de motorolie.

Voor meer uitleg over de motorolie, zie het hoofdstuk Motorolie