Voorschakelweerstand:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-Aansturing van de kachelmotor d.m.v. een voorschakelweerstandAansturing van de kachelmotor d.m.v. een kachelweerstand:
 

De kachelmotor moet uiteraard worden voorzien van spanning om te kunnen werken. Met een spanning van 12 volt zal de ventilator op maximale snelheid draaien. Dat komt overeen met stand 4 waar de knop op gedraaid wordt (of de maximale waarde op het digitale display van de automatisch geregelde ventilatie). Wanneer de standen 1, 2, of 3 op de bedieningsschakelaar geselecteerd worden, moet de kachelmotor langzamer gaan draaien. De spanning moet dan worden verlaagd. De voorschakelweerstand zorgt hiervoor.


(Afb. van een Climatic bedieningssysteem)(Afb. Voorschakelweerstand)


Standen van de bedieningsschakelaar:
Stand 1: 3 volt
Stand 2: 6 volt
Stand 3: 9 volt
Stand 4: 12 volt

Bij stand 4 staat de kachelmotor direct aan de accuspanning: 12v. De motor draait nu op volle snelheid.
Als stand 3 wordt ingeschakeld, wordt de spanning d.m.v. een weerstand in de voeding naar 9v terug gebracht.
Bij stand 2 wordt er nog een weerstand in serie bij geschakeld. Die 2 weerstanden in serie zorgen ervoor dat de spanning verlaagd wordt tot 6 volt. De ventilatormotor draait nu halve snelheid.
Bij stand 1 worden er 3 weerstanden in serie gezet en blijft er slechts 3 volt over.
De motor draait nu op de langzaamste stand. Bij stand 0 schakelt de motor uiteraard uit.

Voor meer informatie over de kachelmotor, zie hoofdstuk Ventilatieregeling.