Contactslot:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:

-Contactslot
-Schema


Contactslot:
Op de afbeelding hieronder staat de achterkant van een contactslot afgebeeld. Het contactslotcilinder zit aan de voorzijde en verschuift met het bedieningselement achter op de cilinder het elektrisch deel van het contactslot.
Doordat het elektrisch deel (ook wel contactblokje genoemd) beweegt t.o.v. de behuizing, zijn er diverse schakelingen mogelijk. De stand van de sleutel geeft dan aan welke contacten in het elektrisch deel met elkaar in verbinding zijn (bijv. wanneer de constante plusdraad (klem 30) verbonden wordt met de plusdraad van de startmotor (klem 50b), wordt er gestart. Als de sleutel losgelaten wordt, blijft klem 15 (contact) ingeschakeld. Wanneer de sleutel weer volledig naar links gedraaid wordt (in de uitstand) dan worden alle contacten verbroken en staan de motor en het contact uit).
Wanneer de sleutel uit het contact wordt gehaald en het stuurwiel wordt verdraaid, treedt het stuurslot in werking. Er beweegt een ijzeren pen vanuit het contactslot in een inkeping in de stuurkolom. Om het stuurslot weer te ontgrendelen dient de contactsleutel in het contactslot gedraaid te worden, terwijl er een lichte stuurbeweging wordt gemaakt.

De werking van de slotcilinder wordt beschreven op de pagina Slotcilinder.

Tegenwoordig worden er steeds vaker contactsloten toegepast zonder slotcilinder en werken volledig elektronisch d.m.v. een plastic chip of sleutel.

Bij oudere auto's is het vaak mogelijk om de stekker van het elektrisch deel van het contactslot af te halen en dan met een eigen draad bepaalde contacten doorverbinden. Zo kon de auto gestart en verreden worden. Diefstal van auto's ging vaak op deze manier.
Tegenwoordig zit er in elke auto een startblokkering ingebouwd. De sleutelnummer van de transponder in de sleutel wordt vergeleken met de opgeslagen waardes. Komt dit niet overeen, dan zal de motor direct weer afslaan na het starten. Het is tegenwoordig dus niet meer mogelijk om met alleen het doorverbinden van draden de auto te starten.

Zie hier meer informatie over de Startblokkering.Schema:
Het onderstaande schema is van het contactslot. Hierin zijn de componentcodes zoals CS van het contactslot en RX van het ontlastrelais te zien. Ook de klemcoderingen 15, 30, 31, 50 en 75 zijn hier afgebeeld. Op het moment dat het contactslot in stand 1 gezet wordt, is klem 15 verbonden met klem 30. Hierbij staat het contact aan en worden de verbruikers in o.a. het interieur van spanning voorzien. Tijdens het starten wordt klem 50(b) van spanning voorzien, waardoor de startmotor zal gaan draaien. Wanneer het contactslot op stand 0 wordt gedraaid maar de sleutel wordt nog niet uit de slotcilinder getrokken, zal er spanning op klem 75 blijven staan. Op klem 75 staan verbruikers zoals de radio.De functie van het relais contact X is om verbruikers zoals de aanjager (interieurventilator), de radio en de dimlichten uit te schakelen op het moment dat er gestart wordt. Tijdens het starten wordt de elektromagneet tussen klem 85 en 86 van de stuurstroomzijde van het relais bekrachtigd. Daardoor zal er een hoofdstroom via klem 30 naar 87 lopen, waardoor de verbruikers, die in een ander schema verbonden zijn met draadnummer 102, tijdelijk uitgeschakeld worden.